Onze projecten

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor erfgoedhavensteden. Wij zetten het maritiem erfgoed in als vliegwiel voor gebiedsontwikkeling. Door te kijken naar het geheel van maritiem erfgoed, het ensemble van historische schepen, havenpanden en havens, ontstaan nieuwe mogelijkheden en is er voldoende schaalgrote voor substantiële investeringen en een gezonde exploitatie. Onze projecten dragen bij aan de versterking en professionalisering van de erfgoedsector.

Ontwikkeling stadshaven Maassluis

In Maassluis ligt het erfgoed van de grootste sleep- en bergingsbedrijven ter wereld. De gemeente Maassluis werkt samen met erfgoedschepen, musea, onderwijs en bedrijven aan een toekomstbestendige, duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling van het havengebied en de stadskern.

Lees meer

Zeeuwse Groene Compagnie

Zeeuwse Groene Compagnie, bestaande uit vijf historische zeilschepen, wil de eerste groene vloot van historische schepen zijn die wordt ingezet voor het duurzaam vervoeren van streekproducten. Toeristen en onderwijsgroepen kunnen meevaren en helpen. Zeiltjalk Vrijbuiter is het voorbeeldschip van de Zeeuwse Groene Compagnie.

Lees meer

Onderzoek naar verbetering financierbaarheid maritiem erfgoed

In opdracht van een aantal provincies zijn de Erfgoedkwartiermakers gestart met het onderzoeksproject “Kredietunie en coördinatie opgaven Maritiem Erfgoed” met als doel de volgende twee vragen te onderzoeken: - Wat is de haalbaarheid van de kredietunie en hoe is de financierbaarheid te verbeteren? - Wat is de meest gedragen structuur om op slagkrachtige wijze verdere invulling te geven aan de transitie die de sector toekomstbestendig maakt?

Lees meer

Voor de boeg, maritiem erfgoed in Provincie Utrecht

De Erfgoedkwartiermakers hebben in opdracht van de Provincie Utrecht het maritiem erfgoed geïnventariseerd. Met dank aan gedeputeerde erfgoed Rob van Muilekom is op 15 juli 2022 de officiële presentatie van het boek Voor de boeg. Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht gehouden in het Theehuys van Museumwerf Vreeswijk.

Lees meer

Vestingstedenroute

De Erfgoedkwartiermakers hebben in opdracht van De Koninklijke Nederlandsche Automobielclub (KNAC) en de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (VNV) de Vestingstedenroute Zuiderwaterlinie ontwikkeld, met medewerking van de Alliantie Zuiderwaterlinie, verschillende gemeenten, bedrijven, erfgoedorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Tijdens de Coronacrisis is de route ingezet om de lokale en regionale economie en het erfgoedtoerisme te stimuleren. De kern bestaat uit het onder de aandacht brengen van de route en de erfgoedparels, in combinatie met acties en activiteiten van lokale organisaties. Een groot bereik wordt gegenereerd door samenwerking met een aantal bekende intermediaire organisaties, zoals de ANWB, Visit Brabant en Zuiderwaterlinie.

Lees meer

Verduurzaming Erfgoedhavens Nederland

Hoe kunnen we zorgen voor duurzaam beheer, behoud en ontwikkeling van erfgoedhavens? Wat zijn nu kansen om te benutten? De Erfgoedkwartiermakers en de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) leggen die vraag voor aan alle partijen die vanuit het erfgoedperspectief betrokken zijn bij historische maritieme ensembles.

Lees meer

Inventaris Historische Maritieme Cultuur

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) gaat de ‘historische maritieme cultuur’ voordragen voor plaatsing op de UNESCO Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Lees meer