Over de Erfgoed Kwartiermakers

De Erfgoedkwartiermakers Coöperatie is in 2020 opgericht door Martine van Lier, Mieke Pennock, Leo Birza en Hans Visser. Een jonge, gedreven organisatie die kan bogen op de brede ervaring van de oprichters. Onze kracht is de combinatie van gespecialiseerde kennis en ervaring. Wij kennen het erfgoedveld, politiek, bestuur en media, overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Martine ziet de kansen binnen de erfgoedwereld en komt met ideeën. Hans ontwikkelt innovatieprojecten, is goed in het organiseren van de financiering en kan grote multidisciplinaire teams aansturen. Mieke overziet de krachtenvelden en spreekt de taal van de politiek, bestuur en media. Leo krijgt samenwerking voor elkaar en kan daarbij een breed scala aan middelen inzetten.