Over Erfgoed Kwartiermakers

De Erfgoedkwartiermakers Coöperatie is in 2020 opgericht. Een jonge, gedreven organisatie die kan bogen op de brede ervaring van de oprichters. Onze kracht is de combinatie van gespecialiseerde kennis en ervaring. Wij zijn kwartiermakers, we dragen kennis en kunde over en zorgen voor duurzame samenwerking.

Onze visie: een duurzaam toekomstperspectief voor erfgoedhavensteden

Het Nederlands maritiem erfgoed staat onder druk. Historische schepen, havenpanden en havens moeten aan steeds strengere eisen voldoen inzake veiligheid en duurzaamheid. Financiering van de historische vloot is moeilijk. Traditionele verdienmodellen volstaan niet meer, recreanten zijn veeleisend en willen een bijzondere beleving. Als er niets verandert, dan krimpt de erfgoedvloot, is er minder vraag naar werfcapaciteit en krimpen de maritieme erfgoedgemeenschappen.

De Erfgoedkwartiermakers zien mogelijkheden en hebben ervaringen opgedaan om het tij te keren. Samenwerking en integraal denken en doen zijn de sleutel tot succes. Door te kijken naar het geheel van maritiem erfgoed, het ensemble van historische schepen, havenpanden en havens, ontstaan nieuwe mogelijkheden en is er voldoende schaalgrootte voor substantiële investeringen en een gezonde exploitatie. In de meeste erfgoedhavensteden zijn maritieme erfgoedensembles te vinden. De Erfgoedkwartiermakers zijn specialist in het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor erfgoedhavensteden.

De Erfgoedkwartiermakers gebruiken het maritiem erfgoed als vliegwiel voor gebiedsontwikkeling. Het betreffende erfgoed heeft economische, educatieve, recreatieve en culturele waarde. Die waardes kunnen vertaald worden in concepten. De schepen, havenpanden en havens kunnen bijvoorbeeld dienen als testlocatie voor vernieuwende verduurzamingstechnieken (economie), als studie en stageplekken (educatie), als unieke beleving (recreatie) en als tastbaar verleden (cultuur). Door die verschillende concepten te verbinden op een manier die past bij het betreffende gebied en de relevante stakeholders, ontstaat een krachtig integraal concept voor gebiedsontwikkeling in een erfgoedhavenstad.