Erfgoed verbindt.

Wij maken dat concreet.

 

Onze projecten

De cultuurhistorische, maatschappelijke en economische waarde van erfgoed is groot en veel erfgoedorganisaties zijn kwetsbaar. Wij helpen erfgoedorganisaties en hun partners om naar buiten te treden en ambities waar te maken. Wij hebben in het bijzonder aandacht voor innovatie en verduurzaming binnen de erfgoedsector. Onze projecten dragen bij aan de versterking en professionalisering van de erfgoedsector. Enkele voorbeelden:

Inventaris Historische Maritieme cultuur

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) gaat de ‘historische maritieme cultuur’ voordragen voor plaatsing op de UNESCO Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en heeft heeft de Erfgoedkwartiermakers gevraagd om dit project uit te voeren.

Lees meer

Verduurzaming Erfgoedhavens Nederland

Hoe kunnen we zorgen voor duurzaam beheer, behoud en ontwikkeling van erfgoedhavens? Wat zijn nu kansen om te benutten? De Erfgoedkwartiermakers en de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) leggen die vraag voor aan alle partijen die vanuit het erfgoedperspectief betrokken zijn bij historische maritieme ensembles. Dat doen we met een vernieuwend onderzoeksinstrument, de reflectieve dialoog. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen FVEN en Erfgoedkwartiermakers, in samenwerking met de sector, pilotprojecten verduurzaming erfgoedhavens opstarten.

Lees meer

Vestingstedenroute

De Erfgoedkwartiermakers hebben de Vestingstedenroute Zuiderwaterlinie ontwikkeld. De kern bestaat uit het onder de aandacht brengen van de route en de erfgoedparels, in combinatie met acties en activiteiten van lokale organisaties.

Lees meer

Ontwikkelplan Historisch Maritiem Maassluis

Ontwikkelplan Historisch Maritiem Maassluis De gemeente Maassluis heeft de Erfgoedkwartiermakers gevraagd om een ontwikkelplan voor het beter benutten van maritiem erfgoed en het verbeteren van de samenwerking tussen de maritieme organisaties in Maassluis.

Lees meer

Over ons

Ons team