Ontwikkeling stadshaven Maassluis

In Maassluis ligt het erfgoed van de grootste sleep- en bergingsbedrijven ter wereld. De gemeente Maassluis werkt samen met erfgoedschepen, musea, onderwijs en bedrijven aan een toekomstbestendige, duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling van het havengebied en de stadskern.

Het hart van Maassluis bestaat uit een historische binnen- en buitenhaven die is verbonden aan het historische stadcentrum. Het gebied is beschermd stadsgezicht. De gemeente en de bewoners zijn trots op hun historische binnenstad en op het maritieme verleden. De stad ontleent er haar identiteit aan. Echter, ontwikkeling van dit gebied is noodzakelijk, want de economische vitaliteit en attractiviteit van de historische kern staat onder druk. De aanwezigheid van het specifieke varend erfgoed - sleepboten en bergingsvaartuigen - maakt de stad uniek. En dat wordt ingezet bij de gebiedsontwikkeling van de historische stad. De nadruk ligt daarbij op de energietransitie en revitalisering van de historische kern.

De eerste fase is succesvol afgerond. In de volgende fase staat de ontwikkeling van Loods M centraal, het middelpunt van de samenwerking en de gebiedsontwikkeling. De gemeente Maassluis wil samen met erfgoedschepen, musea, onderwijs en bedrijven werken aan een toekomstbestendige, duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling van het havengebied en de stadskern. Daartoe is een 10 jaren ontwikkelplan opgesteld. Om de gewenste samenwerking mogelijk te maken, heeft de gemeente Maassluis eind 2022 een havenpand aangekocht, dat inmiddels de naam ‘Loods M’ draagt.

Loods M:

  • is een maritiem centrum waar verleden, heden en toekomst bij elkaar komen.
  • zorgt voor gebiedsontwikkeling met inzet van het maritiem ensemble en het maritiem verleden.
  • inspireert tot een leven lang leren, met gebruik van kennis uit het verleden en nu.
  • inspireert tot samenwerken aan een duurzame samenleving.
  • bevordert samenwerking, lokaal en regionaal, tussen culturele en erfgoedorganisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.
  • stimuleert het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe technieken.
  • maakt een bredere acceptatie van innovaties en de verduurzamingsopgave zichtbaar, voorstelbaar en aantrekkelijk.

Meer projecten van de Erfgoed Kwartiermakers