Voor de boeg, maritiem erfgoed in Provincie Utrecht

De Erfgoedkwartiermakers hebben in opdracht van de Provincie Utrecht het maritiem erfgoed geïnventariseerd. Met dank aan gedeputeerde erfgoed Rob van Muilekom is op 15 juli 2022 de officiële presentatie van het boek Voor de boeg. Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht gehouden in het Theehuys van Museumwerf Vreeswijk.

De provincie Utrecht heeft zo’n twintig historische havens en beschikt over de grootste bottervloot ter wereld. De werven en werfkelders in de stad Utrecht zijn wereldwijd uniek. Overal in deze waterrijke provincie kunt u kennismaken met het maritiem erfgoed en met de prachtige bijbehorende verhalen over de geschiedenis en herkomst. Deze bijzondere verhalen met foto’s zijn nu gebundeld in het publieksgericht boek: ‘Voor de boeg; Verleden en toekomst van maritiem erfgoed in Utrecht’.

Naast het boek is er ook een ‘Inventarisatie maritiem erfgoed in de provincie Utrecht’ gemaakt door de Erfgoedkwartiermakers. De provincie wil meer aandacht voor varend erfgoed en heeft dit opgenomen als nieuw accent in het beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed ‘Voor Jong & Altijd’. De provincie wil een visie ontwikkelen op de omgang met varend erfgoed. De resultaten van de inventarisatie zijn bedoeld als bouwstenen voor visievorming en voor het formuleren van behoudsbeleid, beleidskeuzes en planontwikkeling. Er is een groeiende waardering voor maritiem erfgoed en lokale overheden zijn meer bereid om het maritiem erfgoed in beleid te borgen dan een decennium geleden. De inventarisatie geeft hier inspirerende voorbeelden van. Uit de beschrijving van praktijksituaties blijkt echter ook dat er nog de nodige knelpunten bestaan. De inventarisatie geeft handvatten voor mogelijkheden om die knelpunten aan te pakken.

Meer projecten van de Erfgoed Kwartiermakers