Onderzoek naar verbetering financierbaarheid maritiem erfgoed

In opdracht van een aantal provincies zijn de Erfgoedkwartiermakers gestart met het onderzoeksproject “Kredietunie en coördinatie opgaven Maritiem Erfgoed” met als doel de volgende twee vragen te onderzoeken: - Wat is de haalbaarheid van de kredietunie en hoe is de financierbaarheid te verbeteren? - Wat is de meest gedragen structuur om op slagkrachtige wijze verdere invulling te geven aan de transitie die de sector toekomstbestendig maakt?

Op vrijwillige basis én in samenwerking met de brancheorganisatie van de chartervloot BBZ zijn de eerste stappen gezet om de kredietunie vorm te geven. De inventarisatie van vraag en aanbod (financieringsbehoefte in de vloot en potentiële investeerders) zijn nu de volgende stappen. Daarnaast is alleen het inrichten van de kredietunie niet direct de oplossing voor de onderliggende oorzaken. Er zal breder gekeken moeten worden dan alleen het oplossen van het financieringsvraagstuk. Het succesvol oplossen van het financieringsvraagstuk van de vloot hangt volledig samen met het kunnen aantrekken van voldoende financiering. Verwacht kan worden dat financiers/ investeerders comfort willen halen uit het feit dat; - Er oog is voor verduurzaming (verduurzaming) - Zekerheid over behoud en veiligheid (Erfgoed/ behoud en veiligheid) - Er een stevig businessmodel aanwezig is (positionering) - Perspectief bij verkoop of opvolging (positionering) - Competenties bij de ondernemer/ kredietnemer (competenties & samenwerking). Met andere woorden, ook de onderliggende opgaven moeten worden aangepakt.

Meer projecten van de Erfgoed Kwartiermakers