Nieuws en persberichten

Maassluis gaat haven ontwikkelen met geld uit de Erfgoed Deal

De gemeente Maassluis krijgt 650 duizend euro uit de Erfgoed Deal. Met dit geld gaat de gemeente de eerste stappen zetten uit het ‘10 jaren ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis’. Het programma Erfgoed Deal van de Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om erfgoed een zinvolle en zichtbare rol te geven in stedelijke ontwikkeling. Vandaag werd bekend dat de aanvraag van Maassluis is gehonoreerd.

Plan voor historisch maritiem Maassluis
Het 10 jaren ontwikkelplan historisch maritiem Maassluis, dat in het voorjaar van 2021 door de gemeenteraad is goedgekeurd, vormt de basis van de aanvraag bij het Programmabureau Erfgoed Deal. Twee keer per jaar wordt hiervoor een aantal projecten toegevoegd aan het zogenoemde Uitvoeringsprogramma Erfgoed Deal. In het totaal heeft de rijksoverheid 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te stimuleren erfgoed een rol te geven bij de aanpak van klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp op weg naar een duurzamer Nederland.

De afgelopen maanden heeft de gemeente met een groot aantal stakeholders, zoals de Stichting Sleepboothaven Maassluis, Ervaar Maassluis en de Erfgoedkwartiermakers gewerkt aan een voorstel. Doel van deze aanvraag is om het maritieme erfgoedensemble van schepen, havens, havenpanden en musea in te zetten als vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling van het historische havengebied en de stadskern van Maassluis.

Haven als kracht van Maassluis
De eerste stap is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk vaar- en publieksprogramma voor de historische schepen in de haven. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de vrijwilligers van de schepen en de musea bevorderd, waardoor Maassluis meer bezoekers kan trekken. De tweede stap is de ontwikkeling van een zogenoemd Living Lab in het havengebied. In dit Lab worden verduurzamingstechnieken voor schepen, havens en havenpanden ontwikkeld, getest en toegepast. Deze technieken dragen bij aan de energietransitie én aan de exploitatie van het maritieme ensemble. Doel is dat op termijn alle betrokken partijen door samenwerking meer kunnen bereiken en verdienen dan wanneer ieder op zich blijft werken. Dat is goed voor henzelf, voor de stad en garandeert het behoud van het varende erfgoed.

Hotspot voor varend erfgoed
Het inzetten van het maritieme erfgoed voor de ontwikkeling van het havengebied leidt er toe dat Maassluis op termijn een hotspot wordt voor recreatie met historisch varend erfgoed en een broedplaats is voor kennis over verduurzaming van maritieme ensembles. De derde stap is de ontwikkeling van een gebiedscoöperatie ‘Maritiem historisch Maassluis’, die op termijn de samenwerking zal borgen tussen de schepen, musea, onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer

Zeeuwse Groene Compagnie combineert vrachtdienst met ecotoerisme

De Provincie Zeeland heeft op 13 oktober vastgesteld dat vijf aanvragen voor demonstratieprojecten uit de zesde ronde van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling worden toegekend. Daarnaast heeft één haalbaarheidsonderzoek – voor de Zeeuwse Groene Compagnie van aanvrager Vrijbuiter Zeilen – een positief advies ontvangen.

Vrijbuiter zeilen, de Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws, Hogeschool Zeeland (Kenniscentrum Kusttoerisme) en Erfgoedkwartiermakers Coöperatie ontvangen gezamenlijk € 46.162,- voor het project Zeeuwse Groene compagnie. Met dat bedrag willen zij onderzoeken of een vloot van historische zeilschepen ecotoerisme kan aanjagen en tegelijk als vrachtdienst voor streekproducten kan fungeren. Tevens kan het een bijdrage leveren aan het duurzaam inrichten van korte voedselketens in Zeeland.

Lees meer

Onderzoeksrapport verduurzaming erfgoedhavens

Om te komen tot verduurzaming van erfgoedhavens moeten schippers en organisaties op de wal samen optrekken. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder zo’n 60 respondenten, betrokken zijn bij erfgoedhavens.

Lees meer

Wettelijke bescherming varend erfgoed

De BBZ heeft een subsidie toegekend gekregen voor een onderzoek naar de mogelijkheden om varend erfgoed beter juridisch te beschermen. De subsidie van 25.000 euro was aangevraagd in overleg met de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en wordt verstrekt door de Samenwerkende Maritieme Fondsen. 

Lees meer

Onderzoek naar verduurzaming museumhavens van start

De Erfgoedkwartiermakers zijn gestart, in samenwerking met de Federatie Varend Erfgoed Nederland en Platform Erfgoedhavens Nederland, met een onderzoek naar verduurzaming van museumhavens. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds.

Lees meer

Inventaris van historische maritieme cultuur

De Erfgoedkwartiermakers starten in samenwerking met de Federatie Varend Erfgoed Nederland een onderzoek naar verduurzaming van museumhavens. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds. 

Lees meer