Verduurzaming Erfgoedhavens Nederland

Hoe kunnen we zorgen voor duurzaam beheer, behoud en ontwikkeling van erfgoedhavens? Wat zijn nu kansen om te benutten? De Erfgoedkwartiermakers en de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) leggen die vraag voor aan alle partijen die vanuit het erfgoedperspectief betrokken zijn bij historische maritieme ensembles. Dat doen we met een vernieuwend onderzoeksinstrument, de reflectieve dialoog. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen FVEN en Erfgoedkwartiermakers, in samenwerking met de sector, pilotprojecten verduurzaming erfgoedhavens opstarten.

Meer projecten van de Erfgoed Kwartiermakers