Inventaris Historische Maritieme Cultuur

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) gaat de ‘historische maritieme cultuur’ voordragen voor plaatsing op de UNESCO Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De hoofddoelen van plaatsing op deze inventaris zijn: betere formele borging van het maritieme erfgoed (schepen, havens, werven, ambachten); samenhang tussen elementen van maritiem erfgoed goed in kaart brengen; bevorderen van samenwerking en verbondenheid in de sector; erkenning verkrijgen voor immaterieel en materieel maritiem erfgoed bij politiek en publiek. Om tot een gedragen voorstel te komen, worden gesprekken gevoerd met de sector. Onderdeel van de voordracht is een erfgoedzorgplan. De FVEN heeft de Erfgoedkwartiermakers gevraagd om dit project uit te voeren.

Meer projecten van de Erfgoed Kwartiermakers