3 november 2023

Zuid-Holland zet in op benutting van maritiem-industrieel erfgoed

Tijdens de Erfgoed dag van de provincie Zuid Holland op 2 november 2023 stond het behoud en het benutten van maritiem-industrieel erfgoed prominent op de agenda.  Dat gaat bijvoorbeeld over havenkranen, schepen, scheepswerven en hellingbanen. In opdracht van de provincie werkt men aan de Technische Universiteit Delft onder leiding van prof. Wessel de Jonge aan een nadere inventarisatie en verkenning van de mogelijkheden. Martine van Lier van de Erfgoedkwartiermakers was een van de sprekers. En zij schreef een essay in het programmaboekje van de Erfgoeddag over maritiem-industriĆ«le erfgoedensembles. Het programmaboekje met essay is hier als pdf beschikbaar. 

Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers