21 februari 2024

Rapport over toekomst en financiën van de sector maritiem erfgoed

De Erfgoedkwartiermakers hebben een rapport opgeleverd over een toekomstbestendige en financierbare sector maritiem erfgoed. De provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht hebben dit rapport mogelijk gemaakt. De aanleiding is het gebrek aan financieringsmogelijkheden voor de zeilende beroepsvaart. Financiering is echter geen op zichzelf staand probleem. Dit hangt samen met andere opgaven en onderwerpen, zoals toekomstperspectief, visie en rentabiliteit. Het rapport benadert de problematiek integraal om tot een realistische en werkbare oplossing te komen. De samenhangende problematiek is daarnaast niet alleen van toepassing op de zeilende beroepsvaart, maar ook op de andere schepen in de historische vloot, de werven, ambachten en toeleveranciers.


De uitdaging: in standhouden van ecosysteem maritiem erfgoed

Het centrale probleem betreft het in standhouden van het gehele ecosysteem van maritiem erfgoed. Als er niets verandert, dan krimpt de erfgoedvloot, is er minder vraag naar werfcapaciteit, krimpen de maritieme erfgoedgemeenschappen en ambachten. Als de kritische massa eenmaal weg is, dan verdwijnt het ecosysteem en komt het verloren maritiem erfgoed niet meer terug.

De investeerders, uit de sector en van buiten de sector, zien graag dat de vloot behouden blijft. Ze zijn bereid om ‘anders’ naar een dergelijke investering te kijken. Tegelijkertijd is het argument van alleen behoud niet afdoende. De vloot en de sub-sector zullen moeten aantonen wat men te bieden heeft, wat zij kunnen toevoegen en hoe dit gerealiseerd gaat worden. De investeerders willen een plan zien op sub-sector niveau, gericht op perspectief, verduurzaming, ondernemerschap en rentabiliteit. En ze vragen om transparantie en om één aanspreekpunt.  

De gesprekspartners uit de sector onderschrijven de opgaven, zien en ervaren de verwevenheid en onderkennen dat meer samenwerking nodig is om het ecosysteem in stand te houden. Een aantal sleutelfiguren (branchevereniging BBZ, Vereniging LVBHB, Stichting ATV, ondernemers uit de vloot, toeleveranciers) heeft vervolgens meegedacht over een integrale aanpak.

Tijdens het onderzoek is er gesproken met een 40-tal personen uit en rond de sector. Deze zijn onder te verdelen in potentiële financiers (ondernemers uit de sector, family office, corporate finance adviseur, bancair), ondernemers uit de vloot, toeleveranciers (werf, charterkantoor), verenigingen (BBZ, LVBHB, Nederland Maritiem Land) en regionale bestuurders.

 

Kernpunten van de integrale aanpak

·        Gezamenlijke missie en visie: behouden ecosysteem, benutten economische waarde en maatschappelijke waarden.

·        Strategie: focus op koplopers, schepen als vliegwiel, transformatie naar rendabel en toekomstbestendig varen, innovatie, transformatie van passagiersvaart naar wonen, werken en recreatie aan de kade.

·        Werkplan: integraal plan met focus op samenwerking, kennisdeling en ondersteuning.

·        Uitvoering: pilotprojecten in betrokken provincies, per pilotproject een businessplan.

·        Proces: Kennisplatform oprichten in combinatie met een raad van advies. Zij bewaken het kader van de gezamenlijke visie en collectieve ambities. Tegelijkertijd wordt kennis van de pilots inzichtelijk en gedeeld in de gehele sub-sector. Dit platform kan op termijn de basis vormen voor een netwerkorganisatie, leidt tot vaste structuren zoals kredietunie voor de hele sub-sector en een onafhankelijk kenniscentrum/incubator.

 

Vervolgstappen

Het is tijd voor actie. Parallel aan de ontwikkeling van strategie en werkplan kan er gestart worden met de uitvoering van pilotprojecten. Alleen een visie of voornemens zijn niet voldoende. Hierop kan men niet aanhaken, op pilots en projecten wel. In samenwerking met een ‘coalition of the willing’ zetten de Erfgoedkwartiermakers zich in om pilotprojecten op te starten en zoeken daarbij naar partners. Meer informatie over het rapport, over de vervolgstappen en de potentiële pilotprojecten is te verkrijgen via Flip Harmsma, flip@erfgoedkwartiermakers.nl 06-23362392

Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers