15 juli 2022

Voor de boeg, maritiem erfgoed in Provincie Utrecht

De Erfgoedkwartiermakers hebben in opdracht van de Provincie Utrecht het maritiem erfgoed geïnventariseerd. Met dank aan gedeputeerde erfgoed Rob van Muilekom is op 15 juli 2022 de officiële presentatie van het boek Voor de boeg. Maritiem erfgoed in de provincie Utrecht gehouden in het Theehuys van Museumwerf Vreeswijk.

Dit boek, geschreven door Martine van Lier en vrijwilligers van erfgoedinstellingen, geeft een prachtige impressie van het in de provincie Utrecht aanwezige maritieme erfgoed. Het boek is gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie, ook uitgevoerd door Martine van Lier. Het boek brengt kenmerkende maritieme ensembles in beeld, beschrijft hoe en waarom deze ensembles tot stand zijn gekomen en waarom deze cultuurhistorische waarde hebben.

Het boek is te bekijken via Voor de boeg

Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers