13 oktober 2021

Zeeuwse Groene Compagnie combineert vrachtdienst met ecotoerisme

De Provincie Zeeland heeft op 13 oktober vastgesteld dat vijf aanvragen voor demonstratieprojecten uit de zesde ronde van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling worden toegekend. Daarnaast heeft één haalbaarheidsonderzoek – voor de Zeeuwse Groene Compagnie van aanvrager Vrijbuiter Zeilen – een positief advies ontvangen.

Vrijbuiter zeilen, de Ondernemerscoöperatie Zeker Zeeuws, Hogeschool Zeeland (Kenniscentrum Kusttoerisme) en Erfgoedkwartiermakers Coöperatie ontvangen gezamenlijk € 46.162,- voor het project Zeeuwse Groene Compagnie. Met dat bedrag willen zij onderzoeken of een vloot van historische zeilschepen ecotoerisme kan aanjagen en tegelijk als vrachtdienst voor streekproducten kan fungeren. Tevens kan het een bijdrage leveren aan het duurzaam inrichten van korte voedselketens in Zeeland.

Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers