6 oktober 2020

Maassluis gaat haven ontwikkelen met geld uit de Erfgoed Deal

De gemeente Maassluis krijgt 650 duizend euro uit de Erfgoed Deal. Met dit geld gaat de gemeente de eerste stappen zetten uit het ‘10 jaren ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis’. Het programma Erfgoed Deal van de Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om erfgoed een zinvolle en zichtbare rol te geven in stedelijke ontwikkeling. Vandaag werd bekend dat de aanvraag van Maassluis is gehonoreerd.

Plan voor historisch maritiem Maassluis

Het ‘10 jaren ontwikkelplan historisch maritiem Maassluis’, dat in het voorjaar van 2021 door de gemeenteraad is goedgekeurd, vormt de basis van de aanvraag bij het Programmabureau Erfgoed Deal. Twee keer per jaar wordt hiervoor een aantal projecten toegevoegd aan het zogenoemde Uitvoeringsprogramma Erfgoed Deal. In het totaal heeft de rijksoverheid 40 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te stimuleren erfgoed een rol te geven bij de aanpak van klimaatadaptatie, energietransitie en omgang met stedelijke groei en krimp op weg naar een duurzamer Nederland.
De afgelopen maanden heeft de gemeente met een groot aantal stakeholders, zoals de Stichting Sleepboothaven Maassluis, Ervaar Maassluis en de Erfgoedkwartiermakers gewerkt aan een voorstel. Doel van deze aanvraag is om het maritieme erfgoedensemble van schepen, havens, havenpanden en musea in te zetten als vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling van het historische havengebied en de stadskern van Maassluis.

Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers