Ontwikkelplan Historisch Maritiem Maassluis

De gemeente Maassluis heeft de Erfgoedkwartiermakers gevraagd om een ontwikkelplan voor het beter benutten van maritiem erfgoed en het verbeteren van de samenwerking tussen de maritieme organisaties in Maassluis. Het plan gaat uit van een duidelijke ambitie voor de lange termijn naast concrete projecten die op korte termijn kunnen starten. Met respect voor en inzicht in de cultuurhistorische waarde van erfgoed, brengen wij kansen in kaart op het gebied van toerisme, economie, cultuur en gebiedsontwikkeling. Tijdens dit project werken wij samenwerking met verschillende betrokken sectoren zodat de inhoud kan rekenen op een stevig draagvlak.

Meer projecten van de Erfgoed Kwartiermakers