Onderzoeksrapport verduurzaming erfgoedhavens

Om te komen tot verduurzaming van erfgoedhavens moeten schippers en organisaties op de wal samen optrekken. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder zo’n 60 respondenten, betrokken zijn bij erfgoedhavens.

Nederland heeft 65 erfgoedhavens, zoals Elburg, Rotterdam en Enkhuizen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Federatie Varend Erfgoed Nederland, het Platform Erfgoedhavens Nederland en de Erfgoedkwartiermakers en mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds. Naast erfgoedhavens heeft het onderzoek betrekking op schepen, werven, ambachten en musea die verbonden zijn aan de erfgoedhavens. Doel van het onderzoek is in kaart te brengen welke kansen en belemmeringen in de praktijk worden ervaren door de verschillende betrokken partijen in en rond erfgoedhavens.  

Het onderzoek is beschikbaar via https://readymag.com/c2i/2419689/ of u kunt het downloaden in PDF-formaat.

Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers