Onderzoek naar verduurzaming museumhavens van start

De Erfgoedkwartiermakers zijn gestart, in samenwerking met de Federatie Varend Erfgoed Nederland en Platform Erfgoedhavens Nederland, met een onderzoek naar verduurzaming van museumhavens. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds.

Verduurzaming is een complex vraagstuk. Nieuwe duurzaamheidseisen worden gesteld aan bijvoorbeeld scheepseigenaren, werven, onderhoudsbedrijven en overheden. In museumhavens komen die ontwikkelingen allemaal samen. Aanpassingen zijn lastig, ze kosten geld en daarbij is er een reëel gevaar voor de aantasting van de cultuurhistorische waarde van het maritieme erfgoed. Hoe lastig ook, toch zal dit thema steeds dominanter worden. Daarom dit onderzoek, dat dient ter inspiratie voor alle betrokkenen bij museumhavens.

Verduurzaming is een gezamenlijke opgave. Daarom is het van belang om het gezamenlijke beeld te bepalen en ook te verkennen welke nieuwe mogelijkheden ontstaan als betrokken partijen intensiever samenwerken. Daar speelt de onderzoeksmethode op in. De Erfgoedkwartiermakers, de FVEN en PEN maken gebruik van een nieuwe onderzoeks- en dialoogtechnologie waarmee de respondenten gestructureerd op elkaar kunnen reageren.

Technisch is er al veel mogelijk op het gebied van verduurzaming. Daarmee is de kous niet af. Het onderzoek brengt in kaart hoe het staat met de verduurzaming in de verschillende museumhavens, welke belemmeringen worden ervaren (wettelijk, financieel of andere) en wat de kansen zijn als meerdere partijen gaan samenwerken. De Erfgoedkwartiermakers, de FVEN en PEN willen op basis van dit onderzoek met de sector pilot projecten verduurzaming erfgoedhavens opstarten, waarbij integraal naar de verduurzamingsopgave wordt gekeken.

De eerste fase van het onderzoek loopt tot 10 november 2020. Geïnteresseerden kunnen meedoen door te klikken op onderstaande link.

https://secure.circlelytics.com/FbWbd2Vk


Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers