Inventaris van historische maritieme cultuur

De Erfgoedkwartiermakers starten in samenwerking met de Federatie Varend Erfgoed Nederland een onderzoek naar verduurzaming van museumhavens. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds.

Verduurzaming is een complex vraagstuk. Nieuwe duurzaamheidseisen worden gesteld aan bijvoorbeeld scheepseigenaren, werven, onderhoudsbedrijven en overheden. In museumhavens komen die ontwikkelingen allemaal samen. Aanpassingen zijn lastig, ze kosten geld en daarbij is er een reëel gevaar voor de aantasting van de cultuurhistorische waarde van het maritieme erfgoed. Hoe lastig ook, toch zal dit thema steeds dominanter worden. Daarom dit onderzoek, dat dient ter inspiratie voor alle betrokkenen bij museumhavens.

Verduurzaming is een gezamenlijke opgave. Daarom is het van belang om het gezamenlijke beeld te bepalen en ook te verkennen welke nieuwe mogelijkheden ontstaan als betrokken partijen intensiever samenwerken. Daar speelt de onderzoeksmethode op in. De Erfgoedkwartiermakers en de FVEN maken gebruik van een nieuwe onderzoeks- en dialoogtechnologie waarmee de respondenten gestructureerd op elkaar kunnen reageren.

Technisch is er al veel mogelijk op het gebied van verduurzaming. Daarmee is de kous niet af. Het onderzoek brengt in kaart hoe het staat met de verduurzaming in de verschillende museumhavens, welke belemmeringen worden ervaren (wettelijk, financieel of andere) en wat de kansen zijn als meerdere partijen gaan samenwerken. De Erfgoedkwartiermakers en de FVEN willen op basis van dit onderzoek met de sector pilot projecten verduurzaming erfgoedhavens opstarten, waarbij integraal naar de verduurzamingsopgave wordt gekeken.

De resultaten zullen voor alle geïnteresseerden beschikbaar zijn. FVEN en Erfgoedkwartiermakers organiseren dit najaar een corona-bestendige bijeenkomst voor erfgoedorganisaties en hun stakeholders, zoals gemeenten met erfgoedhavens, bedrijven en kennisinstellingen. Daar presenteren zij de bevindingen en organiseren een discussie tussen het erfgoedveld en de stakeholders.

Meer nieuws van de Erfgoed Kwartiermakers